To do list

Dit was mijn to do list voor als ik de politiek in zou gaan.

 

 

Alfabetisch

 

Bewonersraat (bewust met een 't')

Thema: oprichting

1 bewoners mobiliseren

2 plan maken

3 motie indienen

Doel: adviezen van bewoners over allerhande zaken omzetten in moties.

 

Economische positie van bewoners met een laag inkomen en mensen met een beperking

Thema: micro economie en kansen

Doel: bewoners tot een bepaald inkomen of met schulden mogen bijverdienen zonder dat al te strenge regels hen weerhouden. De bureaucratie moet lager en met minder regels. Mensen moeten gemakkelijk kunnen ondernemen. Hiermee creëer je kansen voor bewoners die nu geen uitweg zien en daardoor geblokkeerd raken.

 

Thema: het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Doel: met beleid, controlemiddelen en handhaving discriminatie op de arbeidsmarkt opsporen en voorkomen. Meerdere doelgroepen laten profiteren van dit beleid. Ervaringsdeskundigheid omzetten in consultancy. Een omslag en professionalisering  van gratis advies naar betaald advies.

 

Evenementen

Thema: IT

ALLE evenementen, klein en groot, moeten toegankelijk zijn volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen, anders geen vergunningen. Dus geen aparte aangepaste toegankelijke minifestivals, maar integrale toegankelijkheid.

 

IT: Pleiten voor integrale toegankelijkheidsnormen voor gebouwen en buitenruimtes

Thema: ITS symbool

1       Implementatie van het VN verdrag voor gehandicapten;

2       Alle beleid en beslissingen, hoe klein of groot, moeten Age Friendly zijn en  ook getoetst worden aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking;

3       Integrale toegankelijkheid (IT) als basisvoorwaarde bij elk programma van eisen, voor nieuwbouw en renovaties en verbouwingen, plannen, projecten, tekeningen en ontwerpen van buiten- en binnenruimte volgens het ITS-keurmerk;

4       Verplicht raadplegen van lokale ervaringsdeskundigen bij alle projecten, aanbestedingen, evenementen;

5       Consultancy mensen met een handicap professioneler maken;

6       Boete opleggen weigeraars hulphonden;

7       Toegankelijkheidstrainingen voor alle ambtenaren;

8       Meer IT trainingen;

9       IT handhaving;

10    Alleen IT toiletten toestaan op evenementen/festivals;

11    IT toiletten plaatsen in heel Amsterdam te beginnen met het vervangen van de huidige mannen urinoirs. Toilet beheer instellen;

12    Alles wat een overheidsorganisatie organiseert moet IT zijn;

13    Toegankelijkheid arbeidsmarkt;

14    IT voor alle onderwijsinstellingen;

15    Regeling opzetten om HORECA toegankelijk te krijgen;

16    Alle stemlokalen IT;

17    Alle sport- en zwemaccommodaties IT;

18    Hoofdentrees IT maken;

19    Liften beleid: foute liften verbieden. Alleen IT-liften toestaan;

20    Alle stadsloket of sociaal loketten moeten voldoen aan IT;

21    AOV gelijk aan OV maken met dezelfde kortingsregels;

22    Toegankelijke bushaltes en bussen verbeteren;

23    Zijn het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen genoeg en ITS?;

24    Onderzoek naar voorzieningen voor blinden en slechtzienden;

25    Inventariseren plekken waar blindegeleidelijnen moeten komen;

26    Oor Aan doven en slechthorende vragen wat ze willen;

27    Waar moeten ringleidingen komen voor slechthorenden;

28    Alleen vergunningen afgeven voor bedrijven die integraal toegankelijk of aanpasbaar bouwen (beleid & wet in dit kader aanpassen;

 

Goederen en Diensten

Thema: aanbod

Doel: actief stimuleren dat aanbieders van goederen en diensten en werkgevers gaan zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Óók als daar niet expliciet om gevraagd wordt.

 

Kunst en Cultuur

Toegankelijkheid

 

Natuur

Thema: het beschermen van de natuur? Hoe?

Visie: natuur moet beschermd worden. Daarom moet er met ‘beleid’ mee omgegaan worden.

Carryonthemove  is niet tegen kleinschalige en een aantal grote evenementen in natuurgebieden. Maar alles moet met mate want de natuur en haar bio diversiteit moet behouden blijven.

Wat al groen is moet groen blijven tenzij het onveilig wordt.

 

Thema: terrein speciaal voor evenementen (voorbeeld Hertme Afrikafestival).

 

Onderwijs

Thema: Validisme

1       Scholing, beeldvorming en voorlichtingscampagnes met betrekking tot bestrijding van validisme worden  gestimuleerd door de gemeentes;

2       Vergemakkelijking van het beleid en uitvoering van toegankelijkheid, acceptatie van personen met een beperking op alle vormen en niveaus van onderwijs, scholing/studie dus ook regulier onderwijs;

3       Het introduceren en het normaliseren van gebarentaal op scholen;

4       Het onderwerp mensen met een beperking en de verschillende kanten van intimiteit belichten tijdens seksuele voorlichting op scholen;

5       Workshops, trainingen over toegankelijkheid en validismebestrijding voor íedereen bijv.  beleidmakers, leiders van instanties/scholen etc.

Thema: Inclusief onderwijs

 

Participatie

Thema: versterken van de participatie van bewoners.

1.      Oprichten bewonersraat

2.      Bewoners aan zet

3.      Participatieworkshops/trainingen

 

Thema: buurthuizen of gebouwen met soortgelijke functie zsm IT

Plekken zoals buurtkamers, buurthuizen, huizen van de wijk, etc.,  zijn belangrijk voor bewoners om elkaar te ontmoeten of activiteiten te organiseren. Deze bedrijvigheid is goed voor de samenleving maar bewoners moeten er wel gemakkelijk terecht kunnen. Wat zijn de obstakels?

Het is van belang dat iedereen gebruik kan maken van deze voorzieningen. Daarom moeten deze plekken wel integraal toegankelijk zijn d.w.z. bereikbaar betreedbaar en bruikbaar voor iedereen (BBB). BBB komt iedereen ten goede. Zie IT.

 

Scootmobiel

Thema: Manifest

Scootmobielers verenigd

 

Bouwen en Wonen

Thema: woonaanbod

1       voor mensen met beperkingen

2       voor sociale huur

3       voor midden inkomens

4 voor studenten

 

Zorg

Thema: goede zorg

1 zorgverzekering, geen eigen risico, minimale eigen bijdrage voor zorgvoorzieningen, het steunen en meewerken aan  1 nationaal zorgfonds of een collectieve zorgverzekering, behoud PGBSome pictures of me and

Ronald en Caroll
Ronald en Caroll