Aanvulling op ervaring als vrijwilliger

Begin juli 2007 ging ik aan de slag als vrijwilliger in de wereld van belangenbehartiging voor gehandicapten/mensen met een beperking/minder validen.

Vanaf toen tot 2010 beschouw ik als een waardevolle leerschool waarbij ik zoveel nuttige ervaring heb op mogen doen. Via stichting Onze Hoop kwam ik bij diverse organisaties terecht die zich bezig houden met de doelgroep.

Ik heb in deze periode ervaring opgedaan met bijeenkomsten, netwerken, lobbyen, actievoeren, organiseren èn integrale toegankelijkheid op dit gebied. Ook het opkomen specifiek voor personen met een migrantenachtergrond.

Ikzelf ben geboren in Suriname en ben half Javaans en half Hindoestaans.

Voor zover je kan spreken van een carrière als vrijwilliger ben ik van niets tot secretaris dan vice voorzitter toen voorzitter doorgegroeid. Ik moet bekennen dat mijn ervaringen vanuit mijn betaalde baan hier wel toe hebben bijgedragen waar ik min of meer dezelfde groei heb gemaakt.

 

Platform gehandicapten Zuidoost, PGZO

Vanaf januari 2010. Voor mijn tijd was het Platform Gehandicapten (& Ouderen) een klein vergader bolwerkje.  Nu bruist het door een variatie aan activiteiten. 

  1. Ik maak mensen met een handicap Hip (Handicap important person), mensen die meehelpen de toegankelijkheid te verbeteren en om validisme te bestrijden.
  2. Ik mag met trots het platform leiden, die, durf ik te stellen, de meest multiculturele groep is binnen de andere belangenbehartigingsorganisaties op dit vlak. We barsten van de kleur. Ons succes is zo groot dat we mensen zelfs op een wachtlijst moeten plaatsen.  We houden geen telling bij van het totaal, alleen van het maximum aantal dat aan de bijeenkomsten mag meedoen (20).
  3. Mede dankzij mij kunnen mensen in een rolstoel meedoen met de Avondvierdaagse in Zuidoost. 

Personen

Intern werken er personen die vooraf niet voor die plek gekozen hebben maar nu achteraf gezien, al een paar jaar hun taken vervullen met plezier. Ik denk dat mede dankzij mijn ‘leiding’ mensen zich gedreven voelen om door te zetten. “Caroll geeft mensen de ruimte om te groeien op een vaste plek”, “Je bent een fantastische voorzitter”, “Ik steun je tot mijn dood” heb ik weleens gehoord.

 

Agenda 22

Onder mijn leiding is Agenda 22 in Zuidoost op de kaart gezet. Agenda 22 is de populaire naam van het VN verdrag voor gehandicapten. Dit verdrag is op 14 juni 2016 in Nederland tot wet gemaakt terwijl Zuidoost het al op 26 november 2013 in Zuidoost via een motie had aangenomen.

Wij hebben in Zuidoost met diverse acties veel bewoners van Zuidoost, bewust kunnen maken van  Agenda 22. Door ons toedoen is nog een motie aangenomen om evenementen voortaan in de geest van Agenda 22 te organiseren. Mede daardoor kan menig persoon met een beperking genieten van het Kwakufestival.

Het VN-verdrag is een wet waarmee Validisme voorkomen moet worden. Validisme gaat over discriminatie van gehandicapten. Validisme is door mijn toedoen in menige bijeenkomst op de kaart gezet. Mensen die niet eerder van het woord gehoord hebben, hebben het voor de eerste keer van mij gehoord.

 

Stakeholder Zuidoost

We hebben genetwerkt, gelobbyd, ingesproken, gezeurd en gezeurd. Het resultaat is dat wij nu vaak worden benaderd voor advies. We zijn in databases opgenomen als stakeholder.

 

Brief Eric van der Burg

Zelfs de wethouder hebben wij bereid gevonden om een 2de brief te schrijven naar alle gemeentelijke instanties waarin hij vraagt en uitlegt waarom er rekening gehouden moet worden met goede toegankelijkheid. Deze brief, daar heb ik het merendeel aan mee geschreven.

 

Integrale toegankelijkheid

Ik heb het voor elkaar gekregen dat er gebouwen en winkelcentra geschouwd worden op toegankelijkheid met ondersteuning van het stadsdeel.  Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen wij adviseren waardoor er inmiddels ook aanpassingen zijn verricht en winkelcentra toegankelijk zijn.

 

Openbare ruimte

Ook de openbare ruimte wordt constant kritisch in de gaten gehouden dankzij ons. Inmiddels is menig plek in Zuidoost op onze aanwijzingen verbeterd.

 

Intersectioneel

Ik zie mijzelf als Intersectioneel. Als Surinaams, Javaans, Hindoestaans, Westers, chronisch zieke en gehandicapte vrouw die vanuit een plek in de underdog zich omhoog  heeft geworsteld, meng ik mij graag in  debatten waar er naar mijn mening sprake is van discriminatie. Ik bemoei me niet alleen met  Validisme maar ook islamafobie, homofobie, racisme, seksisme en alle andere vormen van uitsluiting. Ik heb me daarom ook aangesloten bij Comité 21 maart alwaar ik ook tegen Validisme strijdt..

 

Nominaties en awards

2de en 3de prijs

Nominatie 2018 Amsterdammer van het jaar

Nominatie 2 x meest inspirerende persoon met een handicap

Nominatie vrijwilliger van de maand in de Echo

Award voor de vrijwilliger van het jaar

Award Global Woman

 

In 2017 was ik genomineerd als Amsterdammer van het jaar maar helaas ik heb de top 10 niet gehaald.

 

Overleven is ook een prestatie

Korte privé impressie

Website Platform Gehandicapten Zuidoost klik op de foto voor meer info
Website Platform Gehandicapten Zuidoost klik op de foto voor meer info
Promoten Agenda 22 op verkiezingsmarkt Klik op de foto voor meer info
Promoten Agenda 22 op verkiezingsmarkt Klik op de foto voor meer info
Klik op de foto voor meer info
Klik op de foto voor meer info
Klik op de foto voor meer info
Klik op de foto voor meer info
Scootmobielers verenigd klik op de foto voor meer info
Scootmobielers verenigd klik op de foto voor meer info
Klik op de foto voor meer info
Klik op de foto voor meer info
Het 1ste bestuur van het PG&O waar ik voorzitter van werd
Het 1ste bestuur van het PG&O waar ik voorzitter van werd

Some pictures of me and

Ronald en Caroll
Ronald en Caroll