CURRICULUM VITAE

Naam: Sastro. Roepnaam: Caroll. Alias: Carryonthemove.

Computer

Office (word, excell, powerpoint) en Internet (cloud, mail website blog en social media)

 

Netwerk

Door mijn werk als voorzitter van PGZO kom ik vrijwel overal. Krijg ontzettend veel uitnodigingen voor bijeenkomsten. Zo krijg ik met een breed scala aan onderwerpen te maken. Discriminatie van diverse groepen, Wet maatschappelijk ondersteuning, Sociaal Domein, Participatiewet, Passend Onderwijs, Toegankelijkheid, Wonen, Zorg, ...

 

Werk

2007 tot heden: vrijwilliger/activist/strijder

Ø  2010 tot heden Voorzitter Platform Gehandicapten Zuidoost;

Ø  2007 tot 2010 Belangenbehartiger in Zorg en Welzijn:

·         Secretaris Onze Hoop, Stichting voor migranten met een handicap (zijtak van Assadaaka, multiculturele vereniging voor vriendschap in Oost);

·         Vice voorzitter Assadaaka;

·         Secretaris ZIN (Zeeburg INclusief) Belangenvereniging gehandicapten en ouderen in Zeeburg;

·         Lid klankbordgroep Wmo Centrale Stad;

·         Trekker Bit voor iedereen, Bewoners initiatief toegankelijkheid voor iedereen;

·         Lid visitatiecommissie Amsterdamse Pluim (onderzoekscommissie toegankelijk sporten);

·         Lid patiëntenpanel Zonmw programma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid;

2000-2007

Ø  Uit het veld geslagen door chronische ziekte en handicap

1992 – 2000

Ø  1992 – 1993 Administratief medewerkster afdeling bestuurlijke- en juridische zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie Rijkswaterstaat;

Ø  1993 – 1996 Administratief medewerkster afdeling verkeersveiligheid Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie Rijkswaterstaat;

Ø  1996 – 1999 Groepscoördinator afdeling administratie afdeling verkeersveiligheid, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

 

Ø  1999 -2002 Communicatiefunctionaris afdeling verkeersveiligheid, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

1979 - 1983 M.A.V.O. D

1983 - 1985 Modevakschool

1986 - 1987 Centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsoefening

1987 - 1989 Administratief Medewerker Overheid 1988 Emancipatie, vrouw en automatisering

1989 Wordperfect 5.0

1989 Klantgericht schrijven

1989 Excerperen

1990 Werken met kantoorautomatisering

1993 Middle management

1993 Financieel management

1994 Workshop kwaliteitsontwikkeling

1994 Functioneringsgesprekken

1995 Interne communicatie

1995 Introductie algemene wet bestuursrecht

1996 Assistent communicatie

1997 Nieuwe spelling

1997 Opfriscursus Nederlands

1997 Taal en teken

1997 Schriftelijke journalistieke vaardigheden

1998 Schriftelijk formuleren

1999 Communicatiemedewerker

1999 Access 97 basis 2000 Internet

2012 Trainingen omgaan met mensen met beperkingen (fysiek, psychisch en verstandelijk)

2016 Werken aan arbeid


blog carryonthemove persoonlijk


Some pictures of me and

Ronald en Caroll
Ronald en Caroll