Email van Rutger, Reinier, Marjolein en Laurens

Wat lief! Krijg ik een email van Rutger, Reinier, Marjolein en Laurens van GroenLinks, D66, PvdA en SP.

Bedankt Rutger, Reinier, Marjolein en Laurens

 

Doet me goed. Ik heb zo echt het gevoel dat ik meetel. En dat het werk van Platform Gehandicapten Zuidoost belangrijk is. Het lijkt er echt op dat het persoonlijk aan mij gericht is en dat ons gevecht tegen de centralisering (waardoor lokale gehandicaptenorganisaties buiten spel zijn gezet en de macht naar Cliëntenbelang Amsterdam gaat) vruchten afwerpt. Tenminste ik hoop dat ik het zo mag interpreteren. We gaan het merken hoop ik. Intussen heb ik nog wel wat op stok. Ei ei ei. Spannend!

 

Email ê

 

Beste Caroll,

 

'Een nieuwe lente en een nieuw geluid'. Deze titel draagt het coalitieakkoord dat wij met trots presenteren.

 

Op 24 april kwam u aan het woord (of heeft u voorafgaand uw inbreng gegeven) tijdens de 'Dag van de stad’. Wij willen u heel erg bedanken daarvoor. In de bijlage kunt u teruglezen wat u en de meer dan 200 andere Amsterdammers die hun stem lieten horen ons hebben meegegeven.

 

We waren zeer verheugd over de sfeer en inhoud tijdens de avond op alle vier de plekken in de stad. De inhoud is daarna meegenomen in de onderhandelingen. Wij zien dit als een mooi startpunt van de dialoog met de Amsterdammer voor de komende vier jaar, zoals u kunt lezen in het hoofdstuk over democratisering.

 

Met deze mail gaan we inhoudelijk in op uw verhaal. In de bijlage kunt u het hele akkoord lezen.

 

Op pagina 19 ziet begint de paragraaf zorg:

 

‘We maken Amsterdam zowel sociaal als fysiek toegankelijker. Ook hier betrekken we ervaringsdeskundigen bij het formuleren en uitvoeren van beleid.’

U gaf aan dat er veel kennis is bij kleine gehandicaptenorganisaties die gebruikt kan worden bij het maken van beleid voor deze groep. Zoals u in het nieuwe coalitieakkoord op pagina 19 kunt lezen zijn wij van plan om ervaringsdeskundigen een belangrijke rol te geven in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Zodoende gaan wij samen waarborgen dat de ondersteuning aansluit op de behoeften.

 

Nogmaals veel dank voor uw komst, we hopen u de komende jaren vaker te zien en te horen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rutger, Reinier, Marjolein en Laurens

GroenLinks, D66, PvdA en SP

 


Some pictures of me and

Ronald en Caroll
Ronald en Caroll